slovakia MODEL management logo

I want to sign in / Chcem sa prihlásiť

Please, click on link below, and fill these info in your email. / Prosím, kliknite na odkaz nižšie, a vyplňte tieto informácie vo svojom emaile.

person / osoba
• first name / meno
• last name / priezvisko
• birth date / dátum narodenia
• home town / mesto
• mobile phone / telefón
• email
• height (cm) / výška
• bust (cm) / hrudník
• waist (cm) / pás
• hips (cm) / boky
• weight (kg) / váha

to attachment / do prílohy
• face photo / fotka tváre
• figure photo / fotka postavy

interest about activity / záujem o činnosť
• model / modelka
• hostes / hosteska
• trainer / školiteľka
• learn / učiť sa

consent to data processing / súhlas so spracovaním údajov
• I agree / súhlasím
• I do not agree / nesúhlasímFill info in email / Vyplňte informácie emailom